Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5. Odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lidzbarku

XLI Sesja Rady Miejskiej
ZA (72.73%)
(8)
PRZECIW (18.18%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (9.09%)
(1)