Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

Głosowanie - wniosek formalny

Wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady.