Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.3. c) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lidzbarku.

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

Nie zagłosowali (1)