Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.2. b) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lidzbark na lata 2022-2025,

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej