Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.7. g) przejęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Lidzbark,

XXXIV Sesja Rady Miejskiej