Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.6. f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

XXXIV Sesja Rady Miejskiej