Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.4. d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Wlewsk, gmina Lidzbark,

XXXIV Sesja Rady Miejskiej