Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.8. h) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obręb Jamielnik, gmina Lidzbark (wzdłuż drogi do m. Bełk),

XXX Sesja Rady Miejskiej