Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.4. d) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem ulicznym przy ulicy Główny Dworzec droga wojewódzka nr 544 w Lidzbarku”,

XXX Sesja Rady Miejskiej