Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ODRZUCONO PDF

Głosowanie - wniosek formalny

Wniosek o pozostawienie średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark na tym samym poziomie jak w roku 2020

Nieobecni (1)