Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

Głosowanie - wniosek formalny

Wniosek o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nazwy ul. Główny Dworzec w Lidzbarku