Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2021-03-29 12:00
XXXI Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1.a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.2.b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.3.c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2021 roku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.4.d) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.5.e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej, położonej w miejscowości Ostrowy, gmina Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
5.6.f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku przy ul. Jaworowej,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (35.71%)
(5)
PRZECIW (28.57%)
(4)
WSTRZYMAŁO SIĘ (35.71%)
(5)
szczegóły głosowania
5.7.g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku przy ul. 3-go Maja
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (78.57%)
(11)
PRZECIW (21.43%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.8.h) wyrażenia zgody na sprzedaż przysługującego Gminie Lidzbark udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w Lidzbarku przy ul. Okopowej,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.9.i) wyrażenia zgody na sprzedaż przysługującego Gminie Lidzbark udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Pierławki, gmina Działdowo
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.10.j) nadania nazw ulic w miejscowości Bryńsk,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.11.k) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (7.14%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.12.l) ustalenia zasad obliczania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ODRZUCONO
ZA (14.29%)
(2)
PRZECIW (78.57%)
(11)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
6.Zakończenie obrad.