Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2020-12-21 12:00
XXVII Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: Przyjęcie porządku obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Przyjęcie protokołu z XXIV z dnia 22 października, XXV z dnia 2 listopada oraz XXVI z dnia 30 listopada Rady Miejskiej w Lidzbarku
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
5.Informacja o działalności międzysesyjnej Burmistrza.
6.Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską.
7.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podjętych między sesjami.
8.Informacja Przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
9.Informacja Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
10.Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
11.Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
12.Informacja Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
13.Podjęcie uchwał w sprawach:
13.1.a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.2.b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.3.c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
13.4.d) uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2021r.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
14.Interpelacje i zapytania radnych.
15.Wolne wnioski i informacje.
16.Zakończenie obrad.