Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2020-11-02 12:00
XXV Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1.a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020-2031,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.2.b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 rok.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Zakończenie obrad.