Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2021-12-17 11:00
XL Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1.a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (78.57%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (21.43%)
(3)
szczegóły głosowania
5.2.b) uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2022 r.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (78.57%)
(11)
PRZECIW (7.14%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
6.Zakończenie obrad.