Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.5. e) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej (działka nr 168/1 obręb geodezyjny 3 miasta Lidzbark o powierzchni 0,0031 ha),

XXII Sesja Rady Miejskiej