Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

Głosowanie - wniosek formalny

wprowadzenie w pkt 4 ppkt j) projektu uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lidzbark na lata 2016-2022