Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

Głosowanie - wniosek formalny

Wprowadzić w porządku obrad w punkcie 4 dodatkowy ppkt m) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok.

Nie zagłosowali (1)
Nieobecni (1)