Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.11. k) zmiany Uchwały Nr XIII/123/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

XV Sesja Rady Miejskiej

Nieobecni (1)