Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.7. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Działdowie na kadencję 2020 – 2023,

X Sesja Rady Miejskiej