Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.3. określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lidzbark na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

X Sesja Rady Miejskiej