Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

15.3. zmiany uchwały Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku,

VIII Sesja Rady Miejskiej

Nieobecni (1)