Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

15.2. określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, oraz określenia kryteriów wyboru ofert,

VIII Sesja Rady Miejskiej

Nieobecni (1)