Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.3. c) określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lidzbark spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania,

XLVI Sesja Rady Miejskiej