Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

11.3. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2021 rok.

XLV Sesja Rady Miejskiej

Nieobecni (1)