Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.9. i) wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami na czas oznaczony powyżej 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

XLIV Sesja Rady Miejskiej

Nieobecni (1)