Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

6.9. i) wyrażenia zgody na zbycie własności nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku przy ulicy Jeleńskiej, na rzecz jej użytkownika wieczystego,

XLI Sesja Rady Miejskiej