Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.8. h) przystąpienia do sporządzenia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

XXXIV Sesja Rady Miejskiej