Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.5. e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Bryńsk, gmina Lidzbark

XXXIV Sesja Rady Miejskiej