Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

7.3. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2020 rok.

XXXII Sesja Rady Miejskiej