Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.9. i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Zalesie, gmina Lidzbark,

XXIX Sesja Rady Miejskiej