Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

Głosowanie - wniosek formalny

Wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad w pkt 5 podjęcie uchwał w sprawach ppkt n) ustalenia zasad obliczania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lidzbarku.