Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

Głosowanie - wniosek formalny

Wprowadzenie w pkt 5 dodatkowego ppkt l) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku

Nieobecni (1)