Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

15.6. f) uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody oraz zniesienia formy ochrony przyrody – drzew uznanych za pomnik przyrody,

XXIV Sesja Rady Miejskiej

Nieobecni (1)