Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

15.4. d) zasad nagradzania uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lidzbark,

XXIV Sesja Rady Miejskiej

Nieobecni (1)