Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

Głosowanie - wniosek formalny

Proponuję wprowadzić w pkt 15 podjęcie uchwał w sprawie ppkt i) obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark

Nieobecni (1)