Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

Głosowanie - wniosek formalny

Wnioskuje o zdjęcie z pkt 15 podjęcie uchwał w sprawie ppkt c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowo-wschodniej części gminy Lidzbark-obszar A.

Nieobecni (1)